Thorbrand. Thorbrand Den Nådeløse

Dwarf Sky Raider

Description:
High Concept Sky-Sea Raider
Trouble “I don’t drink anymore… course, I don’t drink any less either!”
Det er toset nok til at virke
I am higer then my contry men but stil smaler then thows blasted humans
__
__
Blow off Left arm : hmm know that is gone maybe i have to be more careful
Stunts
-4 _ I know this place, and the people know me. _ når du er i en by hvor du har rullet et sugselfuldt kontags rull for du +2 til Intimidation, Contacts, Driving, Investigation, Presence, Rapport og Resources
Powers
-1 kan snakke med dyr
7 Total Refresh Total Skill Points 24
-5 Refresh spent Skill points spent 24
2 Current Refresh Current Skill Points 0

Current Fate Points: 3

Skills:
+5
+4
+3 Deceit Contacts Athletics
+2 Discipline Guns Intimidation Might Endurance
+1 Empathy Weapons Burglary Alertness Survival
Initiative 1
Languages Spoken Sky sea Elvish
Stress track 1 2 3 4
Physical
Mental
Socical
Armour: 0
Consequences Value description Heling ?
Mild 2
Moderate 4
Severe 6 Breket ben ja
Extreme 8 Fået afskudt armen ja
skill Name Wepon Wepondameg Ammo
Fist Fists 0
Guns Plink Pistol 2 0
Wepons
Itemlist
Krøkke
Plink
Winter tøj lv 3
Penge 0
Bio:
skades list genem tiden
Consequences Value description
Mild 2
Moderate 4 Blåtøje
Moderate 4
Severe 6 Breket venster benn
Severe 6
Extreme 8 Fået afskudt venster armen

Thorbrand. Thorbrand Den Nådeløse

Strange Seas - Stranger Lands philipholten