Strange Seas - Stranger Lands

Sådan ser de nye oplevelser ud

Jeres Bugrom Værter/Vagter & et par andre ting

Paladset i udkanten af den Dødbringende Jungle

floristica.jpg

Det flyvende skib I lånte

ship1.jpg

(bare lad som om det er sand istedet for vand nedenunder)

Katsuhiro Jinnai

Supreme Warlord of the Bugrom Empire

Roshtaria’s Betvinger; Ørkenstormen; Den Uovervindelige

jinnai_in_bugrom_armor.jpg

Kriger Bugrom

BUGROM.JPG

Arbejder Bugrom

Bugrom-Type-4.jpg

Kæmpe Bugrom

card0001871.jpg

Spejder Bugrom

card0001872.jpg

Comments

Onkel_Thorsen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.